Czym jest Power Speech?

Power Speech, jak sama nazwa wskazuje, jest typem wystąpienia, podczas którego mówca realizuje wystąpienie o charakterze motywującym i inspirującym. Słowo „power” oznacza również, że mowa powinna mieć dynamiczny, energetyczny charakter z elementami rozrywki (w przypadku mowy inspiracyjnej w świecie biznesu mówimy o pewnego rodzaju businesstainment). Oznacza to, że oprócz walorów merytorycznych i motywacyjnych wystąpienie powinno mieć angażujący i pobudzający charakter z elementami humoru. Dobry Power Speech powinien skłonić odbiorców do refleksji, zainspirować ich do określonego działania lub sposobu myślenia, zakwestionowania swoje status quo, ale też przynajmniej kilka razy wywołać uśmiech na ich twarzach. Dobrze widziane jest angażowanie uczestników do krótkich wypowiedzi (należy przy tym uważać, żeby nie wpłynęło to negatywnie na dynamikę wystąpienia i przekroczenie przeznaczonego na nie czasu)

Umów bezpłatną konsultację

Czym NIE jest Power Speech?

Mimo merytorycznego charakteru mowa inspiracyjna nie jest wykładem ani szkoleniem. Przy okazji Power Speech nie można oczekiwać efektów w postaci podniesienia kompetencji czy znacznego wzrostu wiedzy. Format wystąpienia oraz czas jego trwania nie pozwala na zastosowanie technik szkoleniowych oraz ćwiczeń indywidualnych i grupowych. Należy pamiętać, że poruszanie specjalistycznych zagadnień musi być przygotowane w stylu pozwalającym na zrozumienie przekazu szerokim gronu odbiorców. Warto pamiętać, że Power Speech nie jest również Stand-Up’em i charakter mowy inspiracyjnej nie może być ograniczony jedynie do wątków humorystycznych.

Ile czasu trwa Power Speech?

Najczęściej jest to wystąpienie trwające od 20 do nawet 90 minut. Najczęściej mówca zamyka się w czasie pomiędzy 30 a 60 minut – taki czas pozwala przygotować odpowiednią strukturę opowieści, wyjaśnić ważne kwestie, zbudować zaangażowanie odbiorców bez zbędnego przedłużania. Należy pamiętać, że Power Speech najczęściej jest punktem większego przedsięwzięcia, a nie głównym punktem programu wydarzania.

Dla ilu odbiorców może być realizowany Power Speech?

Nie ma tu wyraźnych granic. Może to być bardzo kameralne wystąpienie dla kilku osób (na przykład ze ścisłego kierownictwa danej organizacji) po wielotysięczną publiczność zgromadzoną w sali widowiskowej. W biznesowej praktyce najczęściej są to grupy od kilkudziesięciu do kilkuset osób.

Kiedy najlepiej zdecydować się na Power Speech?

Power Speech najlepiej sprawdza się jako uzupełnienie ważnego wydarzenia w życiu organizacji, społeczności oraz przy okazji eventów. Dobrym przykładem są firmowe jubileusze (np. okrągła rocznica działalności), celebracje (osiągnięcie założonego celu, otwarcie nowej fabryki, rozpoczęcie ważnej kooperacji), kick-offy (strategiczne projekty, nowe perspektywy strategiczne, otwarcie sezonu etc.), święta (firmowe imprezy z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy lub innych istotnych wydarzeń), ale też np. ważne posiedzenia Zarządów i/lub Rad Nadzorczych. Istotne wydarzenia w życiu np. gminy, miasta czy organizacji branżowej również są dobrą okazją do skorzystania z usług profesjonalnego mówcy. Kolejnym doskonałym przykładem są eventy o charakterze biznesowym – wszelkie konferencje, targi, kongresy, spotkania branżowe.

Jakie tematy może poruszać inspirujące wystąpienie?

Najprostsza odpowiedź brzmi: wszystkie! Oczywiście to pewnego rodzaju uproszczenie. Najważniejsze jest dopasowanie tematu do charakteru wydarzenia, grupy docelowej i jej oczekiwań. Istnieją typy mówców odpowiadający na każde zapotrzebowanie: od bardzo motywacyjnych, którzy skupiają się na tematach związanych z rozwojem osobistym i szeroko pojętą duchowością przez mentorów i autorytety bazujące na własnych doświadczeniach (np. uznani sportowcy, biznesmeni, artyści) po dziedzinowych specjalistów, którzy łączą wąską, ekspercką wiedzę z doskonałymi umiejętnościami oratorskimi i charyzmą.
W GBBC skupiamy się na tematach biznesowych związanych z obszarami takimi jak: strategia, przewagi konkurencyjne, zaskakujące trendy w zachowaniach klientów i konsumentów, nieracjonalność biznesowych decyzji, emocje w biznesie, zaskakujące trendy i wpływ technologii na biznes, zmiany w otoczeniu gospodarczym i społecznym wpływające na funkcjonowanie biznesu.

Czym jest Talking Book?

To format popularny w wielu krajach, który polega na możliwości wejścia w pogłębione dyskusje z mówcą inspiracyjnym. Po zakończonym speechu i zejściu ze sceny mówca pozostaje do dyspozycji uczestników, którzy mają potrzebę pełniejszego zapoznania się z prezentowanymi koncepcjami. Mówca (będący ekspertem w swojej dziedzinie) zajmuje wcześniej wyznaczone miejsce i przez określony czas prowadzi dyskusje z uczestnikami lub wciela się w rolę moderatora.

Na co zwrócić uwagę wybierając mówcę?

Najważniejsze jest dopasowanie tematu i długości wystąpienia do charakteru imprezy. Czego innego oczekiwać będzie publiczność branżowego kongresu, w którym bierze udział 1000 gości, a czego innego Rada Nadzorcza dużego banku. Ważne jest również, czy wystąpienie ma być jednostronnym speechem czy również okazją do dyskusji z ekspertem. W tym drugim przypadku ważne jest, aby mówca był autentycznym ekspertem w dziedzinie, którą porusza. W takim przypadku świetnym pomysłem jest połączenie Power Speech’a z usługą Talking Book. Dla wielu klientów znaczenie będzie miało nazwisko i rozpoznawalność speakera. Naszym zdaniem najważniejsza jest „chemia” pomiędzy zamawiającym i mówcą, więc na pewno przed ostateczną decyzją warto poświęcić czas na bezpośrednią rozmowę. Warto poprosić również o nagrania wystąpień z przeszłości i referencje.

Poznaj nasz zespół

Power Speech oraz Talking Book mogą być doskonałym uzupełnieniem każdego wydarzenia o charakterze biznesowym. Decyzję należy podejmować ostrożnie, gdyż kiepski mówca lub źle dobrany temat może bardzo negatywnie wpłynąć na samopoczucie odbiorców i całościowy odbiór wydarzenia.