17 lutego 2022

OKRy - czyli Objectives & Key Result

Czym są OKR'y? Kilka słów o fenomenalnej metodzie zarządzania celami, która de fecto jest wstępem do zmiany kulturowej.
CZYTAJ DALEJ

Metoda Objectives and Key Results, znana jako OKR, to podejście do zarządzania strategicznego, które zdobywa coraz większą popularność w biznesie.

OKR'y. Co to jest? Kilka słów o OKR'ach

OKR - co to jest?

OKR to narzędzie, które pomaga organizacjom zdefiniować cele i ścieżki do ich osiągnięcia. OKR skupia się na konkretnej, mierzalnej transformacji, co odróżnia ją od tradycyjnych metod zarządzania strategicznego. Jest to podejście proste w teorii, ale wymagające zmiany kulturowej i organizacyjnej.

Krótka Historia Objectives & Key Results

OKR weszły na scenę w firmie Intel, gdzie Andy Grove wprowadził sposób zarządzania, który zapewniał miał skoncentrowanie organizacji na kluczowych celach. Jednak to John D. Doerr odegrał najbardziej znaczącą rolę w rozpowszechnieniu OKR, wprowadzając je do takich firm jak Google czy Amazon. Dzięki jego działaniom, OKR stało się narzędziem sukcesu dla licznych firm technologicznych. Obecnie metoda ta jest stosowana w różnych branżach i organizacjach na całym świecie.

Kluczowe Elementy OKR

Transparentność

Jednym z fundamentalnych elementów OKR jest transparentność. W organizacji stosującej OKR, cele i kluczowe rezultaty są dostępne dla wszystkich pracowników. Każdy wie, jakie cele organizacji są obecnie priorytetem, co pozwala na skoncentrowanie uwagi na najważniejszych zadaniach.

Brak Hierarchii

OKR nie szanuje tradycyjnych hierarchii organizacyjnych. Każdy pracownik ma możliwość wpływu na cele i rezultaty, co sprzyja innowacji i zaangażowaniu. Hierarchia nie jest barierym dla realizacji celów. Czy w praktyce oznacza to, że nawet specjalista ma nieograniczony dostęp do celów i postępów prac zarządu? Niekoniecznie, ale to nie czas i miejsce na wchodzenie w tego typu szczegóły.

Skupienie na Najważniejszych Celach

Objectives & Key Results skupiają uwagę całej organizacji na najważniejszych celach, eliminując rozpraszające zadania i cele drugoplanowe. Dzięki temu zespoły mogą efektywniej pracować nad osiągnięciem tych celów, które naprawdę wpłyną na sukces firmy.

Dlaczego OKR to Coś Więcej niż SMART?

Tradycyjne cele SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) są mierzalne, ale OKR idą krok dalej. OKR stawia na cele ambitne, które wymagają znacznie większego zaangażowania i innowacyjności. Zaletą OKR jest to, że cele te są elastyczne i mogą dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Dlatego OKR często są bardziej odpowiednie dla organizacji, które operują w dynamicznych branżach.

Wnioski i Praktyczne Zastosowanie OKR

Podsumowując, OKR to narzędzie zarządzania strategicznego, które pomaga organizacjom skoncentrować się na kluczowych celach i osiągnąć pożądane rezultaty. Choć wdrożenie OKR może być wyzwaniem, wiele firm odnosi sukces dzięki temu podejściu. OKR nie tylko zastępują tradycyjne cele SMART, ale przekształcają sposób, w jaki organizacje myślą o zarządzaniu swoją przyszłością.

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem OKR w swojej organizacji, warto zgłębić tę metodę, skonsultować się z ekspertami i zacząć od małych kroków. Efekty, jakie można osiągnąć dzięki OKR, mogą być oszałamiające.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Umów bezpłatną konsultację

Zapisz się na Newsletter!

Fachowa wiedza oraz informacje o szkoleniach prosto na Twoją skrzynkę!