SZKOLENIE

Efficiency Booster

2-dniowe warsztaty
jesień 2024
2 dni
Warszawa
2 678 zł netto / os

Przetrwają tylko efektywni?

Czy zaakceptujesz, że Twoja firma może osiągać wyniki o 50% gorsze od maksymalnego potencjału?
Raport Global Leadership Forecast 2021 wskazuje, że firmy z niską efektywnością pracowników generują o 50% niższe wskaźniki zwrotu z inwestycji (ROI) w porównaniu do firm z wysoką efektywnością.
Czy łatwo prowadzić biznes z produktywnością obniżoną o 30%?
Prowadzenie biznesu w 2024 to jazda bez trzymanki. Pracownicy to fundament każdej organizacji. Jaką szansę na przetrwanie i sukces mają firmy oparte o pracowników:
 • przemęczonych
 • przytłoczonych
 • spóźnionych?

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Dla zaczynających dzień od stresu i pośpiechu
 • Dla odczuwających presję wynikającą z nadmiaru pracy i nacisku czasowego
 • Dla tych, dla których wielozadaniowość staje się normą
 • Dla przytłoczonych ilością zadań do wykonania
 • Dla cierpiących na nadmiar rozpraszających rozmów
 • Dla uczulonych na nieprzewidziane maile, telefony i spotkania on-line
 • Dla posiadających bogatą listę priorytetów i zadań „na już”

Dlaczego warto?

Szkolenie oferuje esencję najskuteczniejszych metod i technik efektywności osobistej.

Pozwoli w praktyce doświadczyć typowych pułapek efektywnościowych oraz wdrożyć kluczowe nawyki zwiększające produktywność. Dodatkowo, dzięki symulacjom i ćwiczeniom, zaprezentowane zostaną twarde dowody na skuteczność poznawanych metod/technik. Szkolenie daje również podstawową wiedzę z zakresu neuropsychologii efektywności.

Efektem szkolenia dla każdego uczestnika będą realne zmiany.

Pobierz szczegółowy program
TRENER PROWADZĄCY

Michał Kubiak

Trener, psycholog
Wspiera Klientów w rozwijaniu efektywności osobistej i zespołowej. Wdraża metody optymalizujące nakłady czasu i energii. Przeprowadził ponad 7000 godzin szkoleń, warsztatów i coachingów. Projektuje i wdraża procesy rozwojowe dla specjalistów oraz kadry zarządzającej wszystkich szczebli. Specjalizuje się̨ w obszarze efektywności osobistej i szkoleń́ menedżerskich. Prowadzi również̇ warsztaty z zakresu: zarzadzania zmianą, innowacyjności, zarzadzania energią psychofizyczną oraz kompetencji komunikacyjnych. Pracuje jako asesor AC/DC.  Doświadczenie biznesowe zdobywał w bankowości, w projektach outplacementowych, w kilku firmach szkoleniowych konsultingowych oraz jako doradca zawodowy, trener wewnętrzny w call center i rekruter. Jest absolwentem psychologii oraz zarzadzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył Szkołę̨ Trenerów Biznesu TROP, Szkołę Coachów TROP oraz kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR. Jest certyfikowanym facylitatorem Design Thinking, Scrum Masterem (PSM I) oraz praktykiem Kanban (Team Kanban Practitioner / Kanban University). W 2020 roku rozpoczął 4-letnie szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikatu European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Zdobądź certyfikat!

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma ekskluzywny certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności
 • Starannie przygotowany papierowy certyfikat będzie ozdobą każdej ściany
 • Certyfikat w wersji elektronicznej to doskonały wyróżnik profilu w mediach społecznościowych

Program szkolenia

Moduł I Fundamenty efektywności

 • Wzór na efektywność osobistą – praktyczne doświadczenie wszystkich elementów wzoru (Efektywności, Rezultatu i Nakładu)
 • Dwa typy „przegięć” w rozumieniu efektywności, czyli (1) utożsamianie efektywności z nakładami i (2) utożsamianie efektywności z rezultatami – jak identyfikować swoje „przegięcia” i jak nimi zarządzać?
 • Co już dziś nam działa? - wymiana najlepszych praktyk efektywnościowych

Moduł II Esencja Getting Things Done (GTD) w praktyce

 • Wdrożenie kluczowych nawyków efektywnej pracy – nabycie umiejętności segregacji napływających zadań/maili na kategorie zgodne z systemem GTD oraz poznanie założeń systemu:
  • Kategorie: kosz, mniej niż 2 minuty, lista działań, kalendarz, archiwum
  • Zasady: uwalnianie umysłu, zamiana „tematów” na „akcje”, priorytetyzacja, 1 działanie na raz
  • Transparentność, inspekcja, adaptacja - filary Scrum a zarządzanie swoim osobistym systemem efektywności
 • Przełożenie kategorii systemu GTD na pracę z komputerem/smartfonem:
  • Szybka kategoryzacja maili oraz optymalizacja folderów
  • Praca z kalendarzem – zasady zapisywania wydarzeń, udostępniania i tworzenia buforów czasowych

Moduł III Efektywna lista działań

 • Model TCA (Temat-Cel-Akcja) – zaczynanie z wizją końca i definiowanie konkretnych działań jako dźwignia efektywności
 • Elektroniczne listy działań (aplikacje: Keep, Nozbe, Notion, OneNote) – jak efektywnie oczyszczać swój umysł z chaosu dnia i robić w nim miejsce na: podejmowanie decyzji, kreatywność i efektywne działanie? (trening)
 • To do/Doing/Check/Done – transparentność procesu pracy (workflow) z wykorzystaniem e-narzędzi Kanban (aplikacje: Trello, MS Planner, Kanbanchi, Notion) i tablicy z post-itami

Moduł IV Wyznaczanie priorytetów

 • Esencjalizm - regularne stosowanie reguły Pareto jako klucz do ponadprzeciętnej efektywności
 • Techniki wyznaczania priorytetów – filozofia życia i pracy wg matrycy Pilne/Ważne
 • Priorytetyzacja vs kategoria „mniej niż 2 minuty” – jak nie wpadać w pułapkę Quick Win`ów

Moduł V One Piece Flow, czyli jedno działanie na raz

 • Doświadczenie klasycznego błędu w postrzeganiu własnej efektywności – multitasking vs praca według metody One Piece Flow
 • Efekt „piły” – jak skutecznie radzić sobie z zewnętrznymi i wewnętrznymi dystraktorami?
 • Aplikacje redukujące multitasking: Pomodoro, Forest, StayFocusd, Headspace, tryby skupienia w Androidzie i iOS
 • Fundamenty Personal Lean – kiedy działać wg efektywności zasobów, a kiedy wg efektywności przepływu?

Moduł VI Matryca Wpływ/Działanie

 • Prezentacja modelu, określenie strategii działania w każdej z 4 sytuacji
 • Identyfikacja przyczyn frustracji i jej skutków (spadek pozytywności i produktywności)
 • Strategie poszerzania wpływu oraz akceptacji braku wpływu
 • Ćwiczenie metody w praktyce – konkretne sytuacje biznesowe uczestników

Moduł VII Podsumowanie szkolenia

 • Audyt efektywności – co już działa, a czego jeszcze brakuje? Identyfikacja kolejnych „nisko wiszących owoców” efektywności
 • Action Plan w oparciu o model Start-Stop-Continue

Korzyści

Z perspektywy
uczestnika

 • Autodiagnoza własnej efektywności, poznanie typowych pułapek efektywnościowych
 • Wypracowanie systemu zarządzania efektywnością w pracy (system będzie wdrażany w trakcie szkolenia w oparciu o aplikacje w środowisku Google Workspace/MS Office lub innym)
 • Nabycie umiejętności skupiania się na wykonanym zadaniu i radzenia sobie w sytuacji przerywania pracy (obalenie „mitu” multitaskingu)
 • Poznanie narzędzi i zasad ułatwiających realizację zadań w oczekiwanym czasie, w tym zasad Lean
 • Wypracowanie konkretnych zachowań umożliwiających zwiększenie wyników w pracy przy jednoczesnej optymalizacji zasobów
 • Nabycie umiejętności priorytetyzacji zadań
 • Nabycie umiejętności „zaczynania z wizją końca” (praca na celach i ich operacjonalizacja)

Z perspektywy
organizacji

 • Koniec z poczuciem, że wszyscy coś robią, a nic nie jest zrobione
 • Ograniczenie epidemii mailozy i spotkaniozy
 • Uporządkowana praca
 • Wzrosty motywacji i zaangażowania
 • Widoczny wzrost produktywności – więcej i lepiej w tym samym czasie

Zapisz się na Newsletter!

Fachowa wiedza oraz informacje o szkoleniach prosto na Twoją skrzynkę!
chevron-down