SZKOLENIE

Program rozwojowy IAM

Szkolenie dedykowane dla osób obejmujących stanowisko managerskie po raz pierwszy. Solidne podwaliny teoretyczne oraz umiejętności sprawdzone w praktyce.
10-11.04.2024 + 24-25.04.2024
2 x 2 dni
Warszawa
4708 zł  / os*

Dla kogo jest to szkolenie?

Program jest dedykowany dla osób, które objęły lub wkrótce obejmą stanowisko menedżerskie po raz pierwszy.

Osoby takie poddane są silnemu stresowi związanemu z całkowitą zmianą roli w organizacji. Dotychczasowi koledzy zostają podwładnymi, a szefowie kolegami. Poczucie dużego wpływu, odpowiedzialności, budowa autorytetu i przywództwo to najważniejsze, ale nie jedyne stresory wynikające z tej transformacji.

Brak odpowiedniego przygotowania zarówno na poziomie wiedzy jak i praktyki jest często powodem awansu zakończonego porażką. Jest ona podwójna ponieważ:

 • nie zyskujemy wartościowego menedżera.
 • tracimy wartościowego specjalistę.

Program IAM jest odpowiedzią na to wyzwanie. Uczestnicy otrzymują solidne podwaliny teoretyczne oraz umiejętności sprawdzone w praktyce. Uczą się i ćwiczą podczas sesji szkoleniowych.

Następnie ugruntowują swoją wiedzą podczas sesji coachingowych, gdzie omawiają swoje codzienne problemy podczas indywidualnych spotkań z trenerem.

Dlaczego warto?

Z perspektywy uczestnika: Jako menedżer znajdziesz się na ruchliwym skrzyżowaniu interesów, oczekiwań i wymagań. Z jednej strony Twoi podwładni, a z drugiej przełożeni. Czy chcesz znaleźć się w tym punkcie bez zrozumienia NA CZYM polega Twoja praca i JAK prawidłowo ją wykonać? Talent i dobre chęci nie wystarczą, aby osiągnąć sukces, ale mogą przyczynić się do porażki.

Z perspektywy organizacji: Menedżerowie średniego szczebla to centralne postacie biznesowego ekosystemu każdej firmy. Czy chcesz, aby w Twojej organizacji role tą pełnili przypadkowi i nieprzygotowani ludzie? Talent i dobre chęci nie wystarczą, aby osiągnąć sukces, ale mogą przyczynić się do porażki.

Pobierz szczegółowy program
TRENER PROWADZĄCY

Grzegorz Barszcz

Założyciel i CEO w GBBC. Przedsiębiorca, menedżer, mentor i coach.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Wydziale Ekonomii oraz programów Management i ICAN Total Selling w ICAN Institute. W swojej dwudziestoletniej karierze zarządzał obszarami marketingu i sprzedaży, zakupów oraz zasobów ludzkich w branży telekomunikacyjnej, FMCG i agencjach reklamowych. 

Ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego, tworzenia strategii od intencji po wdrożenie w tym najnowocześniejszą metodą OKR. Strateg marketingu i sprzedaży. Praktyk biznesu. Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Dyrektor Marketingu Roku. 

Specjalizuje się̨ w budowaniu i wdrażaniu: strategii rozwoju firm i marek, procesów sprzedaży od pierwszej rozmowy po zakończenie realizacji projektu. Ekspert w zakresie zarządzania, integracji i transformacji działów sprzedaży i marketingu. Doświadczony negocjator, który przez 20 lat swojej pracy zawodowej negocjował szerokie spektrum umów od sieci detalicznych po międzynarodowe kontrakty z globalnymi koncernami.

Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla firm z branży B2B, FMCG, marketingowej, e-commerce i medycznej. Trener biznesu pracujący w programach otwartych jak i zamkniętych. Z powodzeniem przeszkolił ponad tysiąc osób z bardzo różnych organizacji, począwszy od startupów przez instytucje państwowe skończywszy na największych spółkach giełdowych. 

Zdobądź certyfikat!

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma ekskluzywny certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności
 • Starannie przygotowany papierowy certyfikat będzie ozdobą każdej ściany
 • Certyfikat w wersji elektronicznej to doskonały wyróżnik profilu w mediach społecznościowych

Program szkolenia

Sesja 1 Ja i ludzie – 2 dni

Menedżer jest tak dobry jak jego zespół.

 • Sesja prezentuje wymagania stawiane menedżerom z perspektywy pełnionych ról i odpowiedzialności.
 • Omawia proces transformacji od samodzielnego wykonywania zadań́ do kierowania pracą innych.
 • Wskazuje metody i daje narzędzia do przeprowadzenia zespołu przez tą zmianę.
 • Prezentuje szeroką perspektywę funkcjonowania w nowej roli i wskazuje niezbędne kompetencje.
 • Analizuje temat zarządzania z perspektywy komunikacji, wywierania wpływu i budowania relacji.
 • Omawia rolę osobowości i cech indywidualnych w zarządzaniu oraz warunki osiągania efektywności.

W ramach zajęć poruszane są̨ również̇ zagadnienia z dziedziny psychologii zarządzania, mające istotny wpływ na tworzenie pozytywnej atmosfery i osiąganie skuteczności menedżerskiej. Sesja dostarcza również wiedzę w zakresie dobrych praktyk w podejmowaniu decyzji.

Zakres tematyczny sesji:

 • Wielka zmiana – od specjalisty do menedżera. Jakie kompetencje będą mi niezbędne na nowym stanowisku?
 • Najczęstsze błędy w zakresie budowania przywództwa w zespole oraz we współpracy z przełożonym.
 • Wczoraj kolega – dziś przełożony. Jak budować swój autorytet i zaangażowanie w zespole?
 • Dopasowanie stylu kierowniczego do poziomu dojrzałości zespołu oraz jego roli w organizacji.
 • Odpowiedzialne decyzje. Racjonalne wybory.
 • Błędy w ocenie ryzyka, pułapki procesu decyzyjnego.
 • Warunki skutecznej komunikacji.
 • Bariery skutecznej komunikacji i metody ich pokonywania.
 • Rola czynników osobowościowych w budowaniu skutecznego przekazu i tworzeniu partnerskich relacji.
 • Typy osobowości wg Hartmanna.
 • Sieć relacji w organizacji – skuteczne godzenie oczekiwań podwładnych, przełożonych i współpracowników.
 • Pokolenie Y i Z – jak budować zaangażowanie młodego pokolenia?
 • Zarządzanie konfliktem – skuteczne strategie i narzędzia radzenia sobie z konfliktem w zespole.
 • Wyrażanie uznania i docenianie podwładnych.
 • Exposé menedżera – wizja rozwoju jednostki organizacyjnej i wartości zespołu.
 • Pewności siebie. Konsekwencja w działaniu. Asertywność.

Sesja 2 Cele i organizacja – 2 dni

Dobry menedżer widzi i rozumie więcej.

 • Sesja prezentuje podstawy zarządzania strategicznego, pozwala lepiej zrozumieć rolę poszczególnych zespołów w realizacji strategii organizacji i budowie przewag konkurencyjnych.
 • Wprowadza metodologię i narzędzia zarządzania zespołem wysokiej efektywności, które opierają̨ się̨ na podejściu zorientowanym na rezultaty. Źródłem myślenia o efektywności zespołów jest ich pozycja w strukturze firmy, specyfika działania i stawiane przed zespołami cele i zadania.
 • Omawia twarde i miękkie aspekty budowania efektywności zespołu.

Uczestnicy otrzymują wiedzę w zakresie zarządzania podwładnymi, motywacji, rekrutacji, szkolenia i rozwoju. W trakcie zajęć pogłębiana będzie wiedza związana z pozyskiwaniem i zatrzymywaniem utalentowanych pracowników, zarządzaniem kompetencjami oraz zasadami coachingu menedżerskiego.

Zakres tematyczny sesji:

 • Świadomość biznesowa – podstawy zrozumienia strategii. konkurowania i modelu biznesowego.
 • Praca zespołowa: zalety i wady.
 • Grupa robocza a zespół.
 • Jak powstają zespoły – cztery fazy rozwoju zespołu. Rola lidera na każdym etapie.
 • Role zespołowe – jak wykorzystać potencjał poszczególnych osób do efektywnej pracy w zespole? Typowe pułapki i błędy pracy zespołowej.
 • Zarządzanie zorientowane na rezultaty.
 • Ustalanie obszarów odpowiedzialności, celów do realizacji i kluczowych wskaźników efektywności (KPI).
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności. Skąd się̨ biorą̨ problemy z delegowaniem i jak sobie z nimi radzić?
 • Feedback: udzielanie informacji zwrotnej.
 • Ocena okresowa pracowników i jej funkcje: przygotowanie i nowoczesne przeprowadzenie.
 • Zadania menedżera w zarządzaniu podwładnymi.
 • Wpływanie na motywację i zaangażowanie podwładnych.
 • Motywacja w pracy menedżera.
 • Zabójcy motywacji: mobbing, dyskryminacja, pracoholizm, wypalenie zawodowe, stres w pracy. Symptomy i zapobieganie.
 • Rola menedżera w rekrutacji i selekcji i wyborze kandydatów.
 • Coaching menedżerski jako skuteczna metoda rozwoju pracowników.
 • Model GROW – technika prowadzenia rozmowy rozwojowej.
 • Wielozadaniowość – ustalanie właściwych priorytetów w pracy i w życiu.
 • Jak otworzyć się na nowe doświadczenia i pokonać opór wobec zmian?

Korzyści

Z perspektywy
uczestnika

 • Znaczna redukcja ryzyka nieskutecznej wewnętrznej rekrutacji.
 • Wykwalifikowani menedżerowie = większa efektywność biznesowa
 • Dobry menedżer = lepszy zespół
 • Ograniczenie rotacji pracowników
 • Wyższy poziom zaangażowania i satysfakcji z pracy
 • Zwiększona lojalność
 • Employer branding
 • Bezpieczeństwo inwestycji – gwarancja zwrotu środków w przypadku niezadowalającego poziomu i rezygnacji przed końcem I sesji

Z perspektywy
organizacji

 • Więcej czasu na pracę z klientami
 • Oddanie robotom części nielubianej pracy
 • Efekt „WOW” u klientów
 • Efekt „WOW” o przełożonych ;)
 • Bardzo praktyczne umiejętności
 • Bardzo praktyczne narzędzia na „tu i teraz” oraz na przyszłość
 • Nowy sposób patrzenia na sprzedaż dzięki uruchomieniu narzędzi i kreatywności
 • Przełamanie oporu przed nieuniknionymi zmianami

EARLY BIRDS

Promocyjne ceny!

3960 zł netto przy zapisie przed 13.10 • 4237 zł netto przy zapisie przed 13.11

Zapisz się na Newsletter!

Fachowa wiedza oraz informacje o szkoleniach prosto na Twoją skrzynkę!
chevron-down